Meemit

Sekä lukuvuosina 21-22 että 22-23 Tottelemattomuusakatemian opetussuunnitelmaan kuului Kyösti Salokorven vetämä meemipaja, jossa tutkittiin poliittisesti ja yhteiskunnallisesti kantaaottavien meemien ilmiötä ja niiden potentiaalia tiedonvälityksen ja vaikuttamisen välineenä. Kantaaottavat meemitilit ovat nykypäivänä yleinen tapa kommunikoida epämuodollisesti mutta suorasti yksilön tai yhteisön ajatuksia, joko spesifille yleisölle tai yhteiskunnalle yleisesti. Meemejä myös hyödynnetään tiedonvälittämisen välineenä yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista kuten viher- ja pinkkipesusta tai työväen oikeuksista.
Pajan osana akatemialaisia kannustettiin luomaan meemejä ajankohtaisista tai itselle tärkeistä aiheista. Alla meemipajojen satoa eri vuosilta.

 

  Vuodelta 22-23:

 

  Vuodelta 21-22: